Presimsan Hidrolik Makina Kalıp Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu Presimsan Hidrolik Makina Kalıp Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.tarafından hazırlanmıştır.
Değerli Personel Adaylarımız, Stajyer Adaylarımız,
Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız, Hukuksal Sebeplerimiz ve Toplama Yöntemlerimiz:


AMAÇ

VERİ KATEGORİSİ

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6.  Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.6.3. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Firmaya girişte temassız ateş ölçümü cihazı ile ateşiniz ölçülmekte, gerekli durumlarda HES kodu sorgulaması yapılmaktadır. Kişisel verilerinizi basılı olarak toplamaktayız.

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Özlük Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; veri güvenliği denetiminden geçen şirket çalışanlarımızla gerçekleştirdiğiniz e-posta trafiğiniz ve dijital olarak kayıtların yedeklenmesi işlemlerinden ve (şirket internet ağını kullandığınızda) elektronik ortam içerikleriniz ve log kayıtları ile dijital olarak toplamaktayız.

Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri (size ve referans gösterilen kişiye ait)

İletişim Bilgileri (size ve referans gösterilen kişiye ait)

Özlük Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.1 Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. 5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; bizimle paylaştığınız bilgilerden, insan kaynakları sitelerinden, size referans olan kişilerden basılı olarak toplamaktayız.

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarakişlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:İşletme girişinde ziyaretçi kaydı alınmakta ve işletme giriş çıkışlarında kamera kayıtları tutulmaktadır.  Kişisel verilerinizi; 38 adet IP ve 48 adet CCTV güvenlik kamerası vasıtasıyla dijital olarak toplamaktayız.  Ayrıntılı kamera aydınlatmamıza ulaşmak için: www.presimsan.com.tr/kvkk/kamera aydınlatma

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri

Özlük Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi kişisel verileri koruma kanunu sebebiyle hazırlanan dokümanlar aracılığıyla basılı olarak toplamaktayız.

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Kanunun 5.Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi”hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; yasal olarak devletin yetkili organlarına gerektiğinde bildirmekle yükümlü olduğumuz kayıtlarınızdan dijital olarak toplamaktayız.

Yukarıda amaç ve hukuki sebepleriyle ayrıntılı olarak verilen kişisel verilerinizi veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.
Kişisel Verilerinizi Kimlerle Ne Amaçla Paylaşıyoruz:

 • Çalışan adayı, stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, kardeş şirketimiz Hidropres Kalıp Yedek Parça Makine Sanayi ve Ticaret A.Şile,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için yurt dışı Sophos Central ile,
 • Bilgi güvenliği, saklama, arşiv ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için e-posta hizmeti aldığımız yurt dışı Microsoft Office 365 ile,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi için Adli Merciler, Kolluk Kuvvetleri ile paylaşmaktayız.

Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz. Kanunun 11. maddesini okumak için lütfen linke tıklayınız.Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.
Talep ve Başvurularınız için
www.presimsan.com.tr/kvkk/KVKK_Bilgi_Talep_Formu sayfasında yer alan formu doldurarak presimsan@presimsan.com.tre-posta adresine e-posta göndererek, +90 224 372 60 70telefonu arayarak, Kestel 2.Sanayi Bölgesi Kale Mah.Yeşilyurt Cad. No:4 Kestel/Bursa/Türkiye adresine posta ile veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.
Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.

 1.  Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz gerekmemektedir. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
 2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
 3. Uluslararası Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız gerekmektedir.

Değişiklik ve Güncellemeler:
Yasal mevzuat ve/veya Presimsan Hidrolik Makina Kalıp Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. ‘nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Yürürlüğe girdiği Tarih: Mart 2021

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu Presimsan Hidrolik Makina Kalıp Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.tarafından hazırlanmıştır.
Değerli Personellerimiz,Hissedarlarımız, Personellerimizin Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler, Stajyerlerimiz, Stajyerlerimizin Okul Müdürleri, Veli, Vasi ve Temsilcileri,
Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız, Hukuksal Sebeplerimiz ve Toplama Yöntemlerimiz:

AMAÇ

VERİ KATEGORİSİ

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6.  Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.6.3. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Firmaya girişte temassız ateş ölçümü cihazı ile ateşiniz ölçülmekte, gerekli durumlarda HES kodu sorgulaması yapılmaktadır.Kişisel verilerinizi; firmada bir olay meydana gelmesi durumunda tutulan tutanaklar ile basılı olarak toplamaktayız.

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Özlük Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Lokasyon Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Finans Bilgileri

Risk Yönetimi Bilgileri

Felsefi İnanç̧ Din, Mezhep ve Diğer İnanç Bilgileri (eski kimlik ve nüfus kayıt örneğinden gelen; Din)

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6.  Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.6.4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.”hukuki sebepleri ile sınırlı olarak vegerekli durumlarda açık rıza alarakişlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; veri güvenliği denetiminden geçen şirket hesabınızla gerçekleştirdiğiniz e-posta trafiğiniz ve dijital olarak kayıtların yedeklenmesi işlemlerinden ve şirket internet ağını kullanımınızda elektronik ortam içerikleriniz ve log kayıtları ile dijital olarak toplamaktayız.

 

Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; özlük dosyanızdaki bilgilerden, işe alım işlemleri esnasında yapılan işlemlerden basılı olarak toplamaktayız.

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Lokasyon Bilgileri

Özlük Bilgileri

Finans Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnanç Bilgileri(eski kimlik ve nüfus kayıt örneğinden gelen; Din)

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.5.2.e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.6.3. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.6.4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.”hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarakişlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için sizden, özlük dosyanızdan basılı olarak, ayrıca dijital olarak yaptığınız işlemlerden toplamaktayız.

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Kanunun 5. Maddedeki belirtilen hukuksal sebeplerimiz:“5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”hukuki sebepleri ile sınırlı olarakişlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi;iç ve dış denetimlersırasında basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

Özlük Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnanç Bilgileri(eski kimlikten gelen; Din)

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.6.4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi;talep etmeniz halinde SRC,Ehliyet,Forklift belgeleri için yasal olarak beyanı gereken evraklardan veeğitim işlemleri evraklarındanbasılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Finans Bilgileri

Özlük Bilgileri

Sağlık Bilgileri (SGK giriş bildirgenizden varsa gelen; Engellilik Durumu)

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri (SGK giriş bildirgenizden varsa gelen; Hükümlülük Durumu)

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.6.3. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.6.4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarakişlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; teşvik işlemleri, muhasebe ve finans işlemleri evraklarından basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarakişlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: İşletme girişinde kayıt alınmakta ve işletme giriş çıkışlarında kamera kayıtları tutulmaktadır.  Kişisel verilerinizi; 38 adet IP ve 48 adet CCTV güvenlik kamerası vasıtasıyla dijital olarak toplamaktayız.  Ayrıntılı kamera aydınlatmamıza ulaşmak için: www.presimsan.com.tr/kvkk/kamera aydınlatma

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnanç Bilgileri (eski kimlikten gelen; Din)

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır6.3. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.6.4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.”hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarakişlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; hukuksal anlaşmazlıkların çözümünde, tebligat, dava dosyası ve delil oluşturabilecek evraklardanbasılı ve dijital olarak toplamaktayız.

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; iş süreçleri içerisinde online iletişim platformları üzerinden, mobil uygulama ve programlarla kurduğunuz iletişim sırasındadijital olarak toplamaktayız.

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Lokasyon Bilgileri

Özlük Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnanç Bilgileri (eski kimlikten gelen; Din)

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri (şirket aracı ile almanız durumunda; Trafik Cezası)

Sağlık Bilgileri(eski kimlik ve ehliyetten gelen; Kan Grubu Kullandığı Cihaz Protez)

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.5.2.e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.6.3. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.6.4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.”hukuki sebepleri ile sınırlı olarakve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; iş süreçlerindeki operasyonel iş faaliyetleriniz, şirket aracı işlemleri evraklarından basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Lokasyon Bilgileri

Risk Yönetimi Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.3. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; iş sağlığı ve güvenliği işlemleri evraklarından, özlük dosyanızdanbasılı olarak toplamaktayız.

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri (SGK Giriş bildirgesinden varsa gelen; Hükümlülük Durumu)

Sağlık Bilgileri (SGK Giriş bildirgesinden varsa gelen; Engellilik Durumu)

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; müşteri işletmelerine girişte verilen SGK giriş bildirgesinden ve mal ve/veya hizmet satın alım işlemleri, sipariş ve ödeme işlemleri evraklarındanbasılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarakişlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; mal ve/veya hizmet satın alım işlemleri evraklarındanbasılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.5.2.e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; kalite standartları işlemlerinden, müşteri talep ve şikayetleritakip ve çözümünde basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Finans Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri (SGK Giriş bildirgesinden varsa gelen; Hükümlülük Durumu)

Sağlık Bilgileri (SGK Giriş bildirgesinden varsa gelen; Engellilik Durumu, ehliyet ve kimlikten gelen Kan Grubu, Kullandığı Cihaz Protez)

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.6.4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.”hukuki sebebi ile sınırlı olarakişlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; yurt dışı iş seyahati organizasyon işlemleri sırasında basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Finans Bilgileri

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve diğer İnanç Bilgileri (Bakmakla yükümlü olduğunuz çocuğa ait, eski kimlikten gelen; Din)

Sağlık Bilgileri (Bakmakla yükümlü olduğunuz çocuğa ait, eski kimlikten gelen; Kan Grubu)

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.1 Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. 5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.6.4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.”hukuki sebebi ile sınırlı olarakve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; çocuklarınıza sağladığımız burs işlemleri evraklarından basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizireklam, tanıtım faaliyetleri esnasında dijital olarak toplamaktayız.

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi kişisel verileri koruma kanunu sebebiyle hazırlanan dokümanlar aracılığıyla basılı olarak toplamaktayız.

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Lokasyon Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnanç Bilgileri (eski kimlikten gelen; Din)

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.6.3. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 6.4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.”hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; yasal olarak devletin yetkili organlarına gerektiğinde bildirmekle yükümlü olduğumuz kayıtlarınızdan basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Yukarıda amaç ve hukuki sebepleriyle ayrıntılı olarak verilen kişisel verilerinizi veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.
Kişisel Verilerinizi Kimlerle Ne Amaçla Paylaşıyoruz:

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için Doktor ve/veya İşyeri Hekimi ve Özel veya Kamu Hastaneleri ile,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için yurt dışı Sophos Central ayrıca saklama, arşiv ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için e-posta hizmeti aldığımız yurt dışı Microsoft Office 365 ile,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı, güvenliği ile denetim, etik, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi için İşyeri Hekimi (Yeşil Beyaz OSGB) ile,
 • Denetim, etik faaliyetlerinin yürütülmesi için Bağımsız Denetçi veya Denetim Firması ile,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için anlaşmalı Eğitim Danışmanlık Firması ile,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi için Eski Çalışan ve Stajyerin Okulu ile,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi için Yeminli/Serbest Mali Müşavir ve Anlaşmalı Bankalar ile,
 • Hukuk işlerinin takibi ve denetim, etik faaliyetlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı Avukat ve/veya Avukatlık Bürosu ile,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi için Ürün veya Hizmet Alan ve Veren Kişi veya Firmalar ve yurt dışı Microsoft Teams, Skype, Uzak Bağlantı Uygulaması (Teamviewer, Anydesk), Whatsapp, Zoom, Ürün veya Hizmet Alan Kişi veya Firmalar ile,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi için kardeş şirketimiz Hidropres Kalıp Yedek Parça Makine Sanayi ve Ticaret A.Şile,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi için asılan müdahale yetki belgesi ile İşletmeye Giriş Yapan Tüm Kişiler ile,
 • İş sağlığı/ güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi için Özel Hastane/Laboratuvarlar ile,
 • Mal, hizmet satın alım ve satış, finans ve muhasebe işleri, müşteri ilişkileri yönetimi ve memnuniyetine yönelik aktiviteler, denetim, etik faaliyetlerinin yürütülmesi için yurt içi ve yurt dışı Ürün veya Hizmet Alan Kişi veya Firmalar ile,
 • Mal, hizmet satın alım, finans ve muhasebe işleri, müşteri ilişkileri yönetimi, denetim, etik faaliyetlerinin yürütülmesi için yurt içi ve yurt dışı Ürün veya Hizmet Veren Kişi veya Firmalar ile,
 • Mal, hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı Ölçüm Laboratuvarı, Anlaşmalı servis firması (KestelKoop), sigorta işlemleri için Anlaşmalı Sigorta Acentesi/Firması, Anlaşmalı Vize Danışmanlık Firması, Araç Kiralama Firması, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,e-fatura işlemleri için kullanılan program Logo Entegratörile,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi için BALGÖÇ Derneği ile,
 • Teşviklerden yararlanmak ve süreçlerin yürütülmesi için Anlaşmalı Teşvik Danışmanlığı Firması, Kamu Kurum ve Kuruluşları, KOSGEB, TUİK ile,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini için KVKK Danışman Şirketi, Ürün veya Hizmet Alan ve Veren Kişi veya Firmalar ile,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi için Adli Merciler, Kolluk Kuvvetleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları, GİB, İcra Dairesi, SGK, Türkiye İş Kurumu, TUİK, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Noter, Arabulucu, Medula, Tüvtürk, İlgili Bakanlıklar, Anlaşmalı BES firması (Metlife), Sektör Birlikleri (Uludağ İhracatçı Birliği, BTSO) ile paylaşmaktayız.

Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz.Kanunun 11. maddesini okumak için lütfen linke tıklayınız.
Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.
Talep ve Başvurularınız için:
www.presimsan.com.tr/kvkk/KVKK_Bilgi_Talep_Formu sayfasında yer alan formu doldurarak presimsan@presimsan.com.tre-posta adresine e-posta göndererek, +90 224 372 60 70telefonu arayarak, Kestel 2.Sanayi Bölgesi Kale Mah.Yeşilyurt Cad. No:4 Kestel/Bursa/Türkiye adresine posta ile veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.
Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.

 1.  Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz gerekmemektedir. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
 2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
 3. Uluslararası Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız gerekmektedir.

Değişiklik ve Güncellemeler:
Yasal mevzuat ve/veya Presimsan Hidrolik Makina Kalıp Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. ‘nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

 

Yürürlüğe girdiği Tarih: Mart 2021

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu Presimsan Hidrolik Makina Kalıp Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.tarafından hazırlanmıştır.
Değerli Müşterilerimiz,
Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız, Hukuksal Sebeplerimiz ve Toplama Yöntemlerimiz:


AMAÇ

VERİ KATEGORİSİ

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.3. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Firmaya girişte temassız ateş ölçümü cihazı ile ateşiniz ölçülmekte, gerekli durumlarda HES kodu sorgulaması yapılmaktadır. Kişisel verilerinizi; firmada bir olay meydana gelmesi durumunda tutulan tutanaklar ile basılı olarak toplamaktayız.

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Finans Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnanç Bilgileri (eski kimlikten gelen; Din)

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Sağlık Bilgileri (eski kimlikten gelen; Kan Grubu)

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 6.4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ayrıca gerekli durumlarda açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; veri güvenliği denetiminden geçen şirket çalışanlarımızla gerçekleştirdiğiniz e-posta trafiğiniz ve dijital olarak kayıtların yedeklenmesi işlemlerinden ve (şirket internet ağını kullandığınızda) elektronik ortam içerikleriniz ve log kayıtları ile dijital olarak toplamaktayız.

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz:“5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi dış denetim işlemleri sırasında dijital olarak toplamaktayız.

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Finans Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; sözleşmeler, faturalar, muhasebe ve finans işlemleri evraklarından basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebebi ile sınırlı olarakişlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:İşletme girişinde ziyaretçi kaydı alınmakta ve işletme giriş çıkışlarında kamera kayıtları tutulmaktadır.  Kişisel verilerinizi; 38 adet IP ve 48 adet CCTV güvenlik kamerası vasıtasıyla dijital olarak toplamaktayız.  Ayrıntılı kamera aydınlatmamıza ulaşmak için: www.presimsan.com.tr/kvkk/kamera aydınlatma

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri

Finans Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.6.3. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.6.4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.”hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; hukuksal anlaşmazlıkların çözümünde, tebligat, dava dosyası ve delil oluşturabilecek evraklardanbasılı olarak toplamaktayız.

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; iş süreçleri içerisinde online iletişim platformları üzerinden, mobil uygulama ve programlarla bizimle kurduğunuz iletişim sırasındadijital olarak toplamaktayız.

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Finans Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnanç Bilgileri (eski kimlikten gelen; Din)

Sağlık Bilgileri (eski kimlikten gelen; Kan Grubu)

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.”hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; iş faaliyetlerimiz sırasında kullanılan evraklardanbasılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; mal ve/veya hizmet satış, sözleşme, sipariş işlemleriniz evraklarındanbasılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; kalite standartları işlemlerinden, müşteri talep ve şikayetleritakip ve çözümünde basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.1 Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.” hukuki sebepleri ile sınırlı açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi reklam, tanıtım faaliyetleri esnasında dijital olarak toplamaktayız.

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi kişisel verileri koruma kanunu sebebiyle hazırlanan dokümanlar aracılığıyla basılı olarak toplamaktayız.

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; yasal olarak devletin yetkili organlarına gerektiğinde bildirmekle yükümlü olduğumuz kayıtlarınızdan basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Yukarıda amaç ve hukuki sebepleriyle ayrıntılı olarak verilen kişisel verilerinizi veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.
Kişisel Verilerinizi Kimlerle Ne Amaçla Paylaşıyoruz:

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için Doktor ve/veya İşyeri Hekimi ve Özel veya Kamu Hastaneleri ile,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi için kardeş şirketimiz Hidropres Kalıp Yedek Parça Makine Sanayi ve Ticaret A.Şile,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için yurt dışı Sophos Central ayrıca saklama, arşiv ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için E-posta hizmeti aldığımız yurt dışı Microsoft Office 365 ile,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi içinYeminli/Serbest Mali Müşavir ve yurt içi ve yurt dışı Ürün veya Hizmet Veren Kişi veya Firmalar ile,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için Anlaşmalı Avukat ve/veya Avukatlık Bürosuile,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için yurt dışı Microsoft Teams, Skype, Whatsapp, Zoomile,
 • Mal/ hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi için yurt içi ve yurt dışı Ürün veya Hizmet Veren Kişi veya Firmalar ile,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, e-fatura işlemleri için kullanılan program Logo Entegratörile,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi için Adli Merciler, Kolluk Kuvvetleri, Kamu Kurum veKuruluşları, GİB, Gümrük Müşavirliği, TUİK, Sektör Birlikleri(Uludağ İhracatçı Birliği, BTSO) ile paylaşmaktayız.

Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz.Kanunun 11. maddesini okumak için lütfen linke tıklayınız.
Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.
Talep ve Başvurularınız için:
www.presimsan.com.tr/kvkk/KVKK_Bilgi_Talep_Formu sayfasında yer alan formu doldurarak presimsan@presimsan.com.tre-posta adresine e-posta göndererek, +90 224 372 60 70telefonu arayarak, Kestel 2.Sanayi Bölgesi Kale Mah.Yeşilyurt Cad. No:4 Kestel/Bursa/Türkiye adresine posta ile veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.
Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.

 1.  Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz gerekmemektedir. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
 2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
 3. Uluslararası Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız gerekmektedir.

Değişiklik ve Güncellemeler:
Yasal mevzuat ve/veya Presimsan Hidrolik Makina Kalıp Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. ‘nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Yürürlüğe girdiği Tarih: Mart 2021

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu Presimsan Hidrolik Makina Kalıp Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.tarafından hazırlanmıştır.
Değerli İş Ortaklarımız,
Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız, Hukuksal Sebeplerimiz ve Toplama Yöntemlerimiz:


AMAÇ

VERİ KATEGORİSİ

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz:“5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.3. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Firmaya girişte temassız ateş ölçümü cihazı ile ateşiniz ölçülmekte, gerekli durumlarda HES kodu sorgulaması yapılmaktadır. Kişisel verilerinizi; firmada bir olay meydana gelmesi durumunda tutulan tutanaklar ile basılı olarak toplamaktayız.

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Finans Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnanç Bilgileri (eski kimlikten gelen; Din)

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Sağlık Bilgileri (eski kimlikten gelen; Kan Grubu)

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 6.4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; veri güvenliği denetiminden geçen şirket çalışanlarımızla gerçekleştirdiğiniz E-posta trafiğiniz ve dijital olarak kayıtların yedeklenmesi işlemlerinden ve (şirket internet ağını kullandığınızda) elektronik ortam içerikleriniz ve log kayıtları ile dijital olarak toplamaktayız.

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri (Firmamıza gönderdiğiniz hizmet veren personele ait SGK Giriş bildirgesinden varsa gelen; Hükümlülük Durumu)

Sağlık Bilgileri (Firmamıza gönderdiğiniz hizmet veren personele ait SGK Giriş bildirgesinden varsa gelen; Engellilik Durumu)

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz:“5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.”hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi hizmet veren personel istihdam ve denetleme işlemleri esnasındaki evraklarından basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; çalışanlarımıza verdiğiniz eğitim işlemleri evraklarındanbasılı olarak toplamaktayız.

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Finans Bilgileri

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnanç Bilgileri (eski kimlikten gelen; Din)

Sağlık Bilgileri (eski kimlikten gelen; Kan Grubu)

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.”hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; sözleşmeler, faturalar, muhasebe ve finans işlemleri evraklarından basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: İşletme girişinde ziyaretçi kaydı alınmakta ve işletme giriş çıkışlarında kamera kayıtları tutulmaktadır.  Kişisel verilerinizi; 38 adet IP ve 48 adet CCTV güvenlik kamerası vasıtasıyla dijital olarak toplamaktayız.  Ayrıntılı kamera aydınlatmamıza ulaşmak için: www.presimsan.com.tr/kvkk/kamera aydınlatma

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri

Finans Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.3. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.6.4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.”hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; hukuksal anlaşmazlıkların çözümünde, tebligat, dava dosyası ve delil oluşturabilecek evraklardanbasılı olarak toplamaktayız.

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; iş süreçleri içerisinde online iletişim platformları üzerinden, mobil uygulama ve programlarla bizimle kurduğunuz iletişim sırasındadijital olarak toplamaktayız.

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Finans Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnanç Bilgileri (eski kimlikten gelen; Din)

Sağlık Bilgileri (eski kimlikten gelen; Kan Grubu)

Kanunun 5.Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.  5.2.e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.”hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; iş faaliyetlerimiz sırasında kullanılan evraklardanbasılı ve dijital olarak toplamaktayız.

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; sizden aldığımız iş sağlığı ve güvenliği hizmeti esnasında basılı olarak toplamaktayız.

Mal/ Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Finans Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; mal ve/veya hizmet alım, sözleşme, sipariş işlemleriniz evraklarındanbasılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; sizden aldığımız hizmetlerdeki rezervasyon işlemleri esnasında dijital olarak toplamaktayız.

Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; çalışanlarımızın çocuklarına sağladığınız burs işlemleri sırasında dijital olarak toplamaktayız.

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi kişisel verileri koruma kanunu sebebiyle hazırlanan dokümanlar aracılığıyla basılı olarak toplamaktayız.

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; yasal olarak devletin yetkili organlarına gerektiğinde bildirmekle yükümlü olduğumuz kayıtlarınızdan basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Yukarıda amaç ve hukuki sebepleriyle ayrıntılı olarak verilen kişisel verilerinizi veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.
Kişisel Verilerinizi Kimlerle Ne Amaçla Paylaşıyoruz:

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için Doktor ve/veya İşyeri Hekimi ve Özel veya Kamu Hastaneleri ile,
 • İş faaliyetleri,finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi için kardeş şirketimiz Hidropres Kalıp Yedek Parça Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş ile,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için yurt dışı Sophos Central ayrıca saklama, arşiv ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için E-posta hizmeti aldığımız yurt dışı Microsoft Office 365 ile,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi içinAnlaşmalı Bankalar, Yeminli/Serbest Mali Müşavir ve yurt içi ve yurt dışı Ürün veya Hizmet Veren Kişi veya Firmalar ile,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için Anlaşmalı Avukat ve/veya Avukatlık Bürosu ile,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi için yurt dışı Microsoft Teams, Skype, Whatsapp, Zoom ile,
 • İş sağlığı, güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi için İşyeri Hekimi (Yeşil Beyaz OSGB) ve Özel Hastane/Laboratuvarlar ile,
 • Mal,hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi için sigorta işlemleri sırasında Anlaşmalı Sigorta Acentesi/Firması,
 • Mal, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi için yurt içi ve yurt dışıÜrün veya Hizmet Alan Kişi veya Firmalar ile,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, e-fatura işlemleri için kullanılan program Logo Entegratör ile,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini için KVKK Danışman Şirketi ile,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi için Adli Merciler, Kolluk Kuvvetleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları, GİB, SGK, Arabulucu, Sektör Birlikleri(Uludağ İhracatçı Birliği, BTSO) ile paylaşmaktayız.

Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz.Kanunun 11. maddesini okumak için lütfen linke tıklayınız.
Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.
Talep ve Başvurularınız için:
www.presimsan.com.tr/kvkk/KVKK_Bilgi_Talep_Formu sayfasında yer alan formu doldurarak presimsan@presimsan.com.trE-posta adresine E-posta göndererek, +90 224 372 60 70telefonu arayarak, Kestel 2.Sanayi Bölgesi Kale Mah.Yeşilyurt Cad. No:4 Kestel/Bursa/Türkiye adresine posta ile veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.
Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.

 1.  Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz gerekmemektedir. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
 2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
 3. Uluslararası Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız gerekmektedir.

Değişiklik ve Güncellemeler:
Yasal mevzuat ve/veya Presimsan Hidrolik Makina Kalıp Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. ‘nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Yürürlüğe girdiği Tarih: Mart 2021                                                                       

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu Presimsan Hidrolik Makina Kalıp Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.tarafından hazırlanmıştır.
Değerli Veri Sahibi,
Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız, Hukuksal Sebeplerimiz ve Toplama Yöntemlerimiz:


AMAÇ

VERİ KATEGORİSİ

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6.  Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.6.3. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Firmaya girişte temassız ateş ölçümü cihazı ile ateşiniz ölçülmekte, gerekli durumlarda HES kodu sorgulaması yapılmaktadır. Kişisel verilerinizi; firmada bir olay meydana gelmesi durumunda tutulan tutanaklar ile basılı olarak toplamaktayız.

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz:“5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; veri güvenliği denetiminden geçen şirket çalışanlarımızla gerçekleştirdiğiniz e-posta trafiğiniz ve dijital olarak kayıtların yedeklenmesi işlemlerinden ve (şirket internet ağını kullandığınızda) elektronik ortam içerikleriniz ve log kayıtları ile dijital olarak toplamaktayız.

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; denetim evraklarından ve resmi olarak onayladığınız evraklardan basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:İşletme girişinde ziyaretçi kaydı alınmakta ve işletme giriş çıkışlarında kamera kayıtları tutulmaktadır.  Kişisel verilerinizi; 38 adet IP ve 48 adet CCTV güvenlik kamerası vasıtasıyla dijital olarak toplamaktayız.  Ayrıntılı kamera aydınlatmamıza ulaşmak için: www.presimsan.com.tr/kvkk/kamera aydınlatma

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz:“5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; kalite kontrol işlemleri sırasında dijital olarak toplamaktayız.

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; resmi olarak onayladığınız evraklardan dijital olarak toplamaktayız.

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi kişisel verileri koruma kanunu sebebiyle hazırlanan dokümanlar aracılığıyla basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz:“5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; yasal olarak devletin yetkili organlarına gerektiğinde bildirmekle yükümlü olduğumuz kayıtlarınızdan basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Yukarıda amaç ve hukuki sebepleriyle ayrıntılı olarak verilen kişisel verilerinizi veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.
Kişisel Verilerinizi Kimlerle Ne Amaçla Paylaşıyoruz:

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için Doktor ve/veya İşyeri Hekimi ve Özel veya Kamu Hastaneleri ile,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için yurt dışı Sophos Central ayrıca saklama, arşiv ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için e-posta hizmeti aldığımız yurt dışı Microsoft Office 365 ile,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi için kardeş şirketimiz Hidropres Kalıp Yedek Parça Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.ile,
 • Yasal olarak zorunlu olmamız sebebiyle Adli Merciler ve Kolluk Kuvvetleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Gümrük Müşavirliği ile paylaşmaktayız.

Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz. Kanunun 11. maddesini okumak için lütfen linke tıklayınız.
Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.
Talep ve Başvurularınız için:
www.presimsan.com.tr/kvkk/KVKK_Bilgi_Talep_Formu sayfasında yer alan formu doldurarak presimsan@presimsan.com.tre-posta adresine e-posta göndererek, +90 224 372 60 70telefonu arayarak, Kestel 2.Sanayi Bölgesi Kale Mah.Yeşilyurt Cad. No:4 Kestel/Bursa/Türkiye adresine posta ile veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.
Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.

 1.  Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz gerekmemektedir. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
 2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
 3. Uluslararası Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız gerekmektedir.

Değişiklik ve Güncellemeler:
Yasal mevzuat ve/veya Presimsan Hidrolik Makina Kalıp Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. ‘nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Yürürlüğe girdiği Tarih: Mart 2021

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu Presimsan Hidrolik Makina Kalıp Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.tarafından hazırlanmıştır.
Değerli Müşterilerimiz, Personelimiz, İş Ortaklarımız, Ziyaretçilerimiz, Kamu ve Bağımsız Denetçiler ve 3. Şahıslar,
Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız, Hukuksal Sebeplerimiz ve Toplama Yöntemlerimiz:


Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Tarih, Gün, Saat

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Görüntü Kaydı

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz:Kişisel verilerinizi; güvenlik kameraları aracılığıyla dijital olarak toplamaktayız.

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Tarih, Gün, Saat

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Görüntü Kaydı

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; yasal olarak devletin yetkili organlarına gerektiğinde bildirmekle yükümlü olduğumuz kayıtlarınızdan dijital olarak toplamaktayız.

 

Yukarıda amaç ve hukuki sebepleriyle ayrıntılı olarak verilen kişisel verilerinizi veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla güvenlik kameralarından toplanarak otomatik olarak işlenir.

Güvenlik Kameralarımız:
Giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi, dinlenme ve mola yerleri, sevkiyat ve üretim hizmet alanında bulunan toplam 38 adet IP kamera ve 48 adet CCTV güvenlik kamerası vasıtasıyla, bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. IP kamera görüntüleri Fabrika Müdürü, Bilgi İşlem ve Güvenlik departmanları tarafından izlenebilir. CCTV kamera görüntüleri sadece Güvenlik departmanı tarafından izlenebilir ve Bilgi İşlem departmanı tarafından kayıtlar alınabilir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Ne Amaçla Paylaşıyoruz:

Bu kişisel verileriniz, hukuki anlaşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep edildiğinde adli makamlara veya kolluk kuvvetlerine yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için aktarılır.

Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz.Kanunun 11. maddesini okumak için lütfen linke tıklayınız.
Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

Talep ve Başvurularınız için
www.presimsan.com.tr/kvkk/KVKK_Bilgi_Talep_Formu sayfasında yer alan formu doldurarak presimsan@presimsan.com.tre-posta adresine e-posta göndererek, +90 224 372 60 70telefonu arayarak, Kestel 2.Sanayi Bölgesi Kale Mah.Yeşilyurt Cad. No:4 Kestel/Bursa/Türkiye adresine posta ile veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır. Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.

 1. Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz gerekmemektedir. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
 2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
 3. Uluslararası Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız gerekmektedir.

Değişiklik ve Güncellemeler:
Yasal mevzuat ve/veya Presimsan Hidrolik Makina Kalıp Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. ‘nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

 

Yürürlüğe girdiği Tarih: Mart 2021